ศรพระราม(22/10/64)การ วัด va

ศรพระราม(22/10/64)การ วัด va

ศรพระราม(22/10/64)【การ วัด va】: “ไพบูลย์โมเดล” สัญญาณควบรวมพรรคเล็ก…*…หลังจาก