“ลุงแซม”เตือนปชช.เลี่ยงเข้า“สิงคโปร์”เสี่ยงโควิดสูงสุด-“ไทย”ยังติดโผ“ระดับ4”_ ส

“ลุงแซม”เตือนปชช.เลี่ยงเข้า“สิงคโปร์”เสี่ยงโควิดสูงสุด-“ไทย”ยังติดโผ“ระดับ4”_ ส

“ลุงแซม”เตือนปชช.เลี่ยงเข้า“สิงคโปร์”เสี่ยงโควิดสูงสุด-“ไทย”ยังติดโผ“ระดับ4”【_ ส】: