พ่อเมืองอุบลฯลุยสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบกลุ่มทุติยภูมิ

พ่อเมืองอุบลฯลุยสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบกลุ่มทุติยภูมิ

พ่อเมืองอุบลฯลุยสำรวจปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลมาสมทบ【กลุ่มทุติยภูมิ】: