"กนอ."สั่ง“มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวจี้หาสาเหตุอุบัติเหตุปะทุ-เปลวไฟsa game casino

"กนอ."สั่ง“มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวจี้หาสาเหตุอุบัติเหตุปะทุ-เปลวไฟsa game casino

“กนอ.”สั่ง“มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวจี้หาสาเหตุอุบัติเหตุปะทุ-เปลวไฟ【sa game ca