ผอ.กต.อบต.บุรีรัมย์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบต.-ส.อบต.25รายไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ต้องคำพิพากษาpptv ดูบอล

ผอ.กต.อบต.บุรีรัมย์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบต.-ส.อบต.25รายไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ต้องคำพิพากษาpptv ดูบอล

ผอ.กต.อบต.บุรีรัมย์ตัดสิทธิ์ผู้สมัครนายกอบต.-ส.อบต.25รายไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-ต้องคำพิพากษา【pptv ด