"รมว.เฮ้ง"สั่งสปส.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนม.39ที่ตาบอดได้รับเงินเยียวยาหมื่นบาทเร่งด่วนufabet line

"รมว.เฮ้ง"สั่งสปส.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนม.39ที่ตาบอดได้รับเงินเยียวยาหมื่นบาทเร่งด่วนufabet line

“รมว.เฮ้ง”สั่งสปส.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกันตนม.39ที่ตาบอดได้รับเงินเยียวยาหมื่นบาทเร่งด่วน【ufabet line】