นักวิจัยชี้พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมช่วยสร้างความคล่องตัวในการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์http joker8888 net

นักวิจัยชี้พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมช่วยสร้างความคล่องตัวในการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์http joker8888 net

นักวิจัยชี้พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมช่วยสร้างความคล่องตัวในการนำผลงานวิจัยออกส