ยอดใช้น้ำมัน9เดือนลดลง5.2%ขณะที่เบนซินก.ย.ฟื้นหลังคลายล็อกดาวน์uob สาขา

ยอดใช้น้ำมัน9เดือนลดลง5.2%ขณะที่เบนซินก.ย.ฟื้นหลังคลายล็อกดาวน์uob สาขา

ยอดใช้น้ำมัน9เดือนลดลง5.2%ขณะที่เบนซินก.ย.ฟื้นหลังคลายล็อกดาวน์【uob สาขา】: น.ส.