ก้อยSaturdaySeikoคลอดแล้วน้องอบเชยลูกสาว9เดือนที่อุ้มท้อง&9ปีที่รอคอยพร้อมพ่อโย่งดูอย่างใกล้ชิดraised อ่าน ว่า

ก้อยSaturdaySeikoคลอดแล้วน้องอบเชยลูกสาว9เดือนที่อุ้มท้อง&9ปีที่รอคอยพร้อมพ่อโย่งดูอย่างใกล้ชิดraised อ่าน ว่า

ก้อยSaturdaySeikoคลอดแล้วน้องอบเชยลูกสาว9เดือนที่อุ้มท้อง&9ปีที่รอคอยพร้อมพ่อโย่งดูอย่างใกล้ชิด【rais