ผู้ว่าฯสตูลนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ปชช.กลุ่มเปราะบางais อุตรดิตถ์

ผู้ว่าฯสตูลนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ปชช.กลุ่มเปราะบางais อุตรดิตถ์

ผู้ว่าฯสตูลนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มให้แก่ปชช.กลุ่มเปราะบาง【ais อุตรดิ