"วีระกร"ชี้ใครเป็น"ปธ.วิปรัฐบาล"ไม่สำคัญแต่จะทำอย่างไรไม่ให้สภาฯล่มacer e1900hq

"วีระกร"ชี้ใครเป็น"ปธ.วิปรัฐบาล"ไม่สำคัญแต่จะทำอย่างไรไม่ให้สภาฯล่มacer e1900hq

“วีระกร”ชี้ใครเป็น”ปธ.วิปรัฐบาล”ไม่สำคัญแต่จะทำอย่างไรไม่ให้สภาฯล่ม【acer e1900hq】: