รัฐตั้งเป้าผลิตสมุนไพรชั้นนำศูนย์กลางเวชภัณฑ์กัญชาโลกsa thai

รัฐตั้งเป้าผลิตสมุนไพรชั้นนำศูนย์กลางเวชภัณฑ์กัญชาโลกsa thai

รัฐตั้งเป้าผลิตสมุนไพรชั้นนำศูนย์กลางเวชภัณฑ์กัญชาโลก【sa thai】: “รัฐบาล”ตั้งเป้