"ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพร"ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน"เนื่องในวันชาติกระบวนการดูแลผู้ป่วย

"ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพร"ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน"เนื่องในวันชาติกระบวนการดูแลผู้ป่วย

“ในหลวง”มีพระราชสาส์นอำนวยพร”ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน”เนื่องในวันชาติ【กระบวนการดูแลผู้ป่วย】: